Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Grip op Geld project

B19 | Grip op Geld project
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

We zetten in op het voorkomen en aanpakken van financiële problemen. In zowel het beleidsplan armoede  en het beleidsplan schuldhulpverlening is dat een belangrijk speerpunt. In het beleidsplan schuldhulpverlening wordt de focus verlegd van het aanpakken van schulden naar het voorkomen van schulden. Uit landelijke analyses blijkt dat jongeren behoren tot de risicogroep  Door te gaan samenwerken met scholen en het jongerenwerk willen we jongeren financieel bewust maken om te voorkomen dat ze schulden maken. Het project Grip op Geld is een samenwerking tussen de middelbare scholen in de Langstraat, de Tavenu, de Rabobank en de Langstraat gemeenten. In de week van het geld volgen de  derde klassers van de scholen een programma gericht op het financieel bewust maken van de jongeren. In maart 2017 is het project van start gegaan.  De scholen gaan het thema geld / project Grip op Geld  bestendigen in het lesprogramma en stellen hiervoor middelen beschikbaar.  Voor de aanvullende financiering is een gemeentelijke bijdrage nodig van de Langstraat gemeenten.  De gemeente Waalwijk stelt jaarlijks een bijdrage van € 18.000 voor het project Grip op Geld beschikbaar ( zie vastgesteld beleleidsplan Samen uit Armoede voor de periode 2019 - 2022)

indicatoren:

  • aantal middelbare scholen dat het programma opneemt in het lesprogramma
  • aantal leerlingen dat deelneemt aan het programma Grip op Geld.


Toelichting

O
Tijd

De scholen hebben in februari 2019 besloten dit schooljaar geen uitvoering te geven aan het project Grip op Geld.   De scholen hebben onderzocht of ze de debatlessen zelf konden verzorgen. Uiteindelijk bleek dat daar zoveel bij komt kijken dat er toch gebruik gemaakt zou worden van de deskundigheid van de organisatie Discussiëren Kun Je Leren. (DKJL).  DKJL bleek in de week van het geld niet meer beschikbaar te zijn.  Het organiseren van Grip op Geld op een later moment dit schooljaar bleek niet te kunnen. 

 

De voorbereidingen voor het uitvoeren van het grip op geld voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn getroffen . In maart 2020 in de week van het geld zal het project Grip op Geld worden uitgevoerd.

College en raad is in week 13 geïnformeerd.