Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Green deal Sportvelden

B19 | Green deal Sportvelden
Bestuurlijk verantwoordelijk
Hoven John, van den

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt mogelijk gevaar met zich mee voor mens, dier en milieu. De overheid onderschrijft dit en heeft, mede naar aanleiding van Europese richtlijnen, vanaf 31 maart 2016 een verbod ingesteld op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen zoals geasfalteerde speelvelden, trottoirs, of tribunes bij sportaccommodaties. Vanaf 1 november 2017 is ook het gebruik op overige terreinen verboden, zoals de bloemperken of bossen bij sportaccommodaties.  Landelijk zal het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op natuurgras sportvelden per 2020 verboden worden. Hiertoe is de zogenaamde 'Green Deal sportvelden' in het leven geroepen. Het gevolg hiervan is dat het onderhoudsregime geïntensiveerd moet gaan worden om onkruiden in natuurgras sportvelden te voorkomen. Het nieuwe onderhoudsregime vraagt om andersoortige en meer frequente machinale bewerkingen. Het sportseizoen 2018/2019 zal worden gebruikt de kosten hiervan inzichtelijk te krijgen, deze te spiegelen aan het onderhoudsbudget en zo nodig een voorstel te doen voor het aanpassen hiervan per 2020.         Toelichting

G
Tijd

Per 1-1-2020 zal Team Sport alle sportvelden in de gemeente Waalwijk op basis van de Green Deal sportvelden gaan beheren.