Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Fase 2 van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart

B19 | Fase 2 van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

Uit de evaluatie over de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan blijkt dat stap 1 uit het Grondstoffenbeleidsplan heeft geleid tot een forse impuls om te komen tot meer hergebruik en minder restafval. Met stap 1 zal het echter niet mogelijk zijn om de doelstelling voor 2021 (85 % hergebruik en maximaal 45 kilogram restafval per inwoner) te halen. Stap 2 uit het beleidsplan is dan nodig. Deze stap voorziet in een nog verdergaande verlaging van het serviceniveau van restafval en verhoging van de service voor het aanbieden van herbruikbare grondstoffen.

Uitgaande van bewezen ervaringen in andere gemeenten worden een aantal scenario’s voor de laagbouw in Waalwijk uitgewerkt. Voor het buitengebied en met name de hoogbouw zijn maatwerkoplossingen nodig. De scenario’s richten zich op de vier belangrijkste afvalstromen die aan huis worden ingezameld, te weten restafval, GFT-afval, PMD-afval en papier.Toelichting

O
Tijd

Het beleidsstuk Grondstoffenbeleidsplan Fase II is als A-stuk geagendeerd voor de raadsvergadering in januari 2020.

Besluitvorming over de invulling van het Grondstoffenbeleidsplan Fase II vindt dus plaats in Q1 van 2020. 

Vervolgens zal er t.z.t. een start worden gemaakt met de implementatie en uitvoering.