Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Faciliteren en financieel mogelijk maken van kortdurende peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

B19 | Faciliteren en financieel mogelijk maken van kortdurende peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi DilekToelichting

G
Tijd

Uitvoering loopt volgens het beleid/uitvoeringsprogramma 'Jongleren 0-6' en 'Waalwijk Taalrijk'.