Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Ecologische verbindingszones

B19 | Ecologische verbindingszones
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

Regio Hart van Brabant heeft een natuurbod opgesteld om een bijdrage te leveren aan het regionale deel van het provinciale Natuurnetwerk Brabant. We zien dit bod als start en gaan er een vervolg aan geven door in regioverband een bijdrage te leveren aan de volgende stap op weg naar realisatie met een programma. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit dat nog voor 1 ecologische verbindingszone een plan nodig is om tot uitvoering te kunnen komen, namelijk EVZ Eendennest. In 2019 is de planvorming gestart om EVZ Eendennest samen met andere partijen te kunnen gaan realiseren in de periode 2022-2026. In 2020 zal daartoe een plan van aanpak aan de raad worden voorgelegd.Toelichting

G
Tijd

Dit project ligt op schema. In regioverband is voor de uitwerking van het natuurbod een programmering met projectenboek gemaakt. Als vervolg maken we in de 2e helft van 2019 een plan van aanpak voor de Waalwijkse restopgave van de 2 EVZ's.  De vaststelling en uitvoering van het plan van aanpak gaat plaatsvinden in de jaren 2020 - 2026.