Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Duurzaamheid als vestigingsvoorwaarde

B19 | Duurzaamheid als vestigingsvoorwaarde
Bestuurlijk verantwoordelijk
Bakker Ronald

Bij vestiging van bedrijven wordt gevraagd het gebouwd duurzaam te ontwikkelen en dakvlak in te zetten voor winning van zonne-energie. Indien het bedrijf het eigen dak niet gebruikt dient ze dit beschikbaar te stellen.Toelichting

G
Tijd

Inmiddels is in de verkoopvoorwaarden bij uitgifte van nieuwe industriegrond opgenomen dat daken van bedrijven geschikt moeten zijn voor de plaatsing van zonnepanelen en indien het bedrijf zelf geen panelen plaatst deze moet aanbieden aan derden om opwek van zonne-energie te realiseren.