Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Doorontwikkeling TWIJZ

B19 | Doorontwikkeling TWIJZ
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi DilekToelichting

O
Tijd

In de afgelopen periode is het gebiedsgericht werken voor het eerst geëvalueerd. Deze manier van werken is een belangrijke pijler van de reorganisatie zoals die binnen WijZ heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat partners deze manier van werken erg positief ontvangen, daarnaast zijn de doorlooptijden positief ontwikkeld en zijn ook de medewerkers (voorzichtig) positief. Ook is voor het eerst een interne evaluatie gedaan naar de resultaten van de reorganisatie zoals die eind 2018 plaatsvond. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de ervaren kwaliteit van dienstverlening van WijZ op het gebied van WMO en jeugd door inwoners positiever wordt beoordeeld dan voorgaande jaren. Daarnaast bleek uit medewerkerstevredenheidsonderzoek dat de meerderheid van het team (77%) aangeeft dat er steeds meer aandacht voor ze is.  64% van de medewerkers geeft aan dat WijZ door de reorganisatie de eerste stappen heeft gezet naar het sneller en beter kunnen inspelen op veranderingen. Een belangrijke doelstelling van de reorganisatie was ook het percentage inhuur te verlagen naar gemiddeld 25%.  Momenteel is dit percentage verlaagd naar 30%. De eerste resultaten van de reorganisatie zijn dus positief. Een extern bureau zal deze ook nog uitgebreid onderzoeken. Om de reorganisatie succesvol af te ronden is het voor het resterende gedeelte van dit jaar en 2020 belangrijk om te blijven inzetten op:

  • Kwaliteit en scholing door toetsing en scholing;
  • Verbeteren doorlooptijden;
  • Werkdruk en -last blijven monitoren en verlagen waar kan;
  • Investeren in teambuilding en professionaliteit;
  • Kritisch bekijken van de werkprocessen om te bepalen of hier stappen tussenuit kunnen.