Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Doorontwikkeling informatieverstrekking

B19 | Doorontwikkeling informatieverstrekking
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi DilekToelichting

G
Tijd

Om de informatievoorziening verder te optimaliseren is de  afgelopen tijd gewerkt aan periodieke managementrapportages. Deze worden één keer in het kwartaal opgesteld betreffende jeugd en WMO. Hierin wordt een gedetailleerd beeld geschetst rondom aanmeldingen, actuele voorzieningen, unieke cliënten en kosten. Daarnaast worden trends weergegeven, net als de resultaten op de eerder geformuleerde KPI's. Onlangs is besloten om deze rapportages, minder gedetailleerd, maandelijks te verspreiden zodat de kostenontwikkeling nog nauwgezetter wordt gevolgd. Dit op wens van diverse stakeholders. Onlangs is de Raad op een speciale informatieavond geïnformeerd rondom de eerste resultaten van het gebiedsgericht werken en de eerste resultaten van de reorganisatie.  Ook een extern bureau onderzoekt de effecten van de reorganisatie en de inrichting van het sociale domein. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan aan het eind van het jaar worden bekend gemaakt.