Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Continueren startersleningen

B19 | Continueren startersleningen
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Startersleningen kunnen een hulpmiddel zijn voor jonge mensen om voor het eerst een woning te kopen in de gemeente Waalwijk. Dit zorgt ervoor dat jonge mensen, maar ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen, meer mogelijkheden hebben om in de gemeente Waalwijk te blijven of komen wonen. De voorwaarden voor de Starterslening zijn eind 2018 bijgesteld. In 2019 monitoren we de bijgestelde regeling.Toelichting

G
Tijd

Bijgestelde regeling wordt gemonitord. Het aantal aanvragen neemt toe, maar vooralsnog is er nog voldoende budget om startersleningen te verlenen.