Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Blijven investeren in ons regionale (samenwerkings)netwerk

B19 | Blijven investeren in ons regionale (samenwerkings)netwerk

We zijn een proactieve speler in de regio. We zorgen ervoor dat de belangen en positie van Waalwijk regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal,  op de bestuurlijke agenda's staan. Dat doen we via:

  • Regionaal: de Langstraat samenwerking.  Als we samen een hoger ambitieniveau kunnen realiseren dan alleen, dan zoeken we samenwerking met Heusden en Loon op Zand. We onderzoeken of dit het geval is voor de thema's ondermijning, arbeidsmigranten en duurzaamheid. In Hart van Brabant werken we aan de Strategische Meerjaren Agenda (MRA) voor onze regio.
  • Provinciaal: Met Midsize Brabant wordt er met zeven Brabantse gemeenten gewerkt aan de  uitwerking en uitvoering van de vijf thema's uit het werkdocument 'Potenties en proeftuinen, oktober 2017': Binnenstad, Sociale Veerkracht, Logistiek, Nieuwe Economie en Mobiliteit. Op deze thema's wordt ook samenwerking gezocht met de provincie.
  • Landelijk: Met Platform Middelgrote Gemeenten wordt er gewerkt aan de uitwerking en de uitvoering van een nieuwe gezamenlijke werkagenda. 
  • Internationaal: In december 2018 hebben we een Letter of Intent getekend met onze partnerstad Unna. We hebben afgesproken het partnership te vernieuwen en in 2019 een programma op te stellen. Pijlers zijn (1) economie & ondernemerschap, (2) technologie & innovatie en (3) jongeren.


Toelichting

O
Tijd

De uitvoering verloopt volgens planning.