Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen om de 2 jaar

B19 | Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen om de 2 jaar
Bestuurlijk verantwoordelijk
Hoven John, van den

In 2019 wordt de Nota reserves en voorzieningen 2015 geactualiseerd.Toelichting

O
Tijd

De nota van reserves en voorzieningen 2019 stond in eerste instantie gepland voor de raad (A) van 28 november 2019, maar is in overleg met de Griffie doorgeschoven naar 20 februari 2020.