Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs

B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

In samenwerking met de VO scholen ontwikkelen we activiteiten waarmee we de veiligheid onder en de weerbaarheid van jongeren kunnen vergroten.Toelichting

G
Tijd

Tussen de directies van alle VO scholen in Waalwijk en de gemeente Waalwijk (ambtelijk en bestuurlijk) is een overlegstructuur opgezet waarbinnen ervaringen worden gedeeld, projecten en initiatieven worden besproken en waar afspraken worden gemaakt over de werkwijze rondom zorg- en veiligheidsproblematiek. Dit heeft reeds goede resultaten opgeleverd en we gaan hiermee door.