Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Acquisitie & pandenbank

B19 | Acquisitie & pandenbank
Bestuurlijk verantwoordelijk
Hoven John, van den

Vanwege het hoge aantal leegstaande panden blijft er behoefte aan een actievere aanpak van de leegstand in het centrum van Waalwijk.  Daarom heeft de gemeente in 2018 in de bijdrage voor het mogelijk oprichten van een BIZ aan Centrummanagement ook middelen verstrekt ter ondersteuning van het professionaliseren van centrumbrede acquisitie. Passend binnen de geformuleerde centrumvisie is hier in opdracht van Centrummanagement door Wyne Strategy & Innovation een actieprogramma (inclusief monitoring) voor opgesteld dat ten grondslag zal worden gelegd aan het meerjarenprogramma en de begroting voor een binnenkort (opnieuw) in stemming te brengen BIZ. Daarnaast is dit jaar met provinciale subsidie Volop Waalwijk gestart. Beide activiteiten maken gebruik van een inmiddels operationele pandenbank met actuele gegevens over leegstand, huurprijsniveau eigendom  etc. .  

 Toelichting

G
Tijd

 Wyne Strategy &Innovation uit Amsterdam heeft opdracht gekregen overkoepelende acquisitie vorm te geven en mogelijkheden voor revitalisering te onderzoeken.  Medio 2019 zal de op basis van onderzoek en overleg met stakeholders  te ontwikkelen strategie worden vastgelegd inclusief  monitoringsinstrumenten zoals een pandenbank, omzettrends, bezoekersaantallen en -tevredenheid  etc. Parallel aan deze hoofdzakelijk meer op externe/landelijk opererende partijen te richten activiteit  wordt in maart gestart met het opzetten van Volop Waalwijk. Een op de lokaal aanwezige cultureel maatschappelijke initiatieven en starters te richten bemiddeling die als intermediair dienst doet richting vastgoedeigenaren en reguliere makelaardij. Een concept dat in Den Bosch goede resultaten boekt en nu in samenwerking met de Provincie in een aantal middelgrote gemeenten wordt ingezet in het kader van het bestrijden van leegstand . 

Bedoeld  actieprogramma van Wyne Strategy & Innovation is recent gepresenteerd aan de stakeholders en zal ten grondslag worden gelegd aan het meerjarenprogrogramma en de daarop te baseren begroting voor een begin komend jaar (opnieuw) in stemming te brengen BIZ. De inspanningen van Volop Waalwijk beginnen inmiddels zichtbaar resultaat op te leveren en een toenemend aantal initiatiefnemers en pandeigenaren weten de weg naar (en via) deze bemiddeling te vinden.