Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Belangrijkste reserves

Belangrijkste reserves

De belangrijkste reserves zullen zich naar verwachting als volgt ontwikkelen:

 

 Bedragen * € 1.000

01-01-2019

01-01-2020

01-01-2021

Algemene Reserve

12.347 10.112 6.889

Beleidsreserve 2019-2022

0 3.320 2.185

Reserve Grondexploitatie

10.510 4.703 4.351

Reserve Mobiliteitsfonds

6.821 6.821 6821

Reserve onderwijshuisvesting

4.818 4.101 4.385

Reserve Parkmanagement

4.712 4.712 4.712

Reserve Haven Waalwijk

1.492 612 612

Risicoreserve transities

18 0 0

Reserve revitalisering Haven I t/m VI

2.118 1.768 1.768

Voor de reserve transities geldt dat begin 2019 vanuit de algemene reserve € 2 miljoen is bijgestort en dat deze na de Tweede herziening van de jeugdzorg eind 2019 nihil zal zijn.
Mocht dit bij de jaarrekening 2019 daadwerkelijk zo zijn, dan zal begin 2020 wederom € 2 miljoen worden bijgestort in de reserve transities (per 1-1-2020 reserve sociaal domein).