Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Begrotingswijzigingen 2019 en 2020

Begrotingswijziging 2019

Begrotingswijzigingen 2019 en 2020 (in samenhang met) Najaarsbericht 2019

32e begrotingswijziging 2019: 3e kwartaalswijziging 2019
In samenhang met het Najaarsbericht 2019 wordt de raad voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van de 32e begrotingswijziging 2019, waarin de mutaties van de kwartaalswijziging een neutraal verloop hebben.  Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2019 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.


33e begrotingswijzing 2019: Najaarsbericht 2019
Door middel van de 33e  begrotingswijziging 2019 worden de financiële afwijkingen uit het Najaarsbericht 2019 verwerkt.  De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2019 van (afgerond) € 2.207.000. 

1e begrotingswijziging 2020: Overhevelingsvoorstellen van 2019 naar 2020
In het Najaarsbericht 2019 zijn voorstellen tot overheveling van budgetten 2019 naar 2020 opgenomen voor € 908.000 (exploitatie) die ten laste van de Algemene Reserve naar 2020 worden overgeheveld.