Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Sitemap

Strategische Visie - Waalwijk 2025 Blz. 1  
Beleidsvelden Blz. 2  
Samenvatting Blz. 3  
Missie Blz. 4  
Missie Blz. 5  
Ambities tot 2025 Blz. 6  
Ambities tot 2025 Blz. 7  
Bestuurlijke visie Blz. 8  
Bestuurlijke visie Blz. 9  
De 25 belangrijkste doelstellingen tot 2025 Blz. 10  
Doelstellingen Blz. 11  
De 25 belangrijkste doelstellingen tot 2025 Blz. 12  
SV | 01. Stimuleren van een transformatie van de binnenstad tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek van ontmoeting en vermaak Blz. 13  
SV | 02. Verbinden van de concentratie schoen- en lederhandelsbedrijven aan de retail- en leisurefunctie van de binnenstad en aan de gebiedsmarketing van de Langstraat Blz. 14  
SV | 03. Doorontwikkelen van een integrale aanpak in het sociale domein. Blz. 15  
SV | 04. Realiseren van laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten, gericht op de versterking van sociale participatie, onderling hulpbetoon en hulp dichtbij huis Blz. 16  
SV | 05. Stimuleren van taalvaardigheid en het hebben van een baan voor nieuwe inwoners Blz. 17  
SV | 06. Investeren in een weerbare overheid en weerbare inwoners Blz. 18  
SV | 07. Een regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden-Brabant zijn. Blz. 19  
SV | 08. Stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen zoals langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 20  
SV | 09. Een werkloosheidscijfer onder het landelijke en Brabantse werkloosheidscijfer Blz. 21  
SV | 10. Partners zoeken om samen te werken aan voldoende huisvestingsaanbod voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en daarbij aandacht te hebben voor de sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap Blz. 22  
SV | 11. Het aantrekkelijk maken voor Waalwijkse jongeren om na hun studie weer in Waalwijk te komen wonen en/of na afronden van hun studie ook in Waalwijk te blijven. Blz. 23  
SV | 12. De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen, o.a. door (1) een impuls te geven aan de havenontwikkeling; (2) het stimuleren van de GOL A59 en (3) ontsluiting knooppunt Hooipolder A27 Blz. 24  
SV | 13. Inzetten op directe, snelle en comfortabele wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk, en Waalwijk en 's-Hertogenbosch Blz. 25  
SV | 14. Betere ontsluiting van centra van bedrijvigheid en werkgelegenheid in combinatie met het centrum door het regionale openbare vervoer Blz. 26  
SV | 15. Inzetten op servicenetwerk (openbaar vervoer) met het oog op de groeiende groep ouderen Blz. 27  
SV | 16. Faciliteren van het laten aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente om inwoners, organisaties en overheid een razendsnelle en toekomstbestendige internetverbinding te bieden. Blz. 28  
SV | 17. De gemeente als eerste overheid. Blz. 29  
SV | 18. Nastreven van een hoge kwaliteit van publieke dienstverlening en nog competenter worden op flexibiliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en partnerschap Blz. 30  
SV | 19. Realiseren van maximaal maatschappelijk rendement van het geld van de inwoner en als organisatie bij de besten horen. Blz. 31  
SV | 20. Ontwikkelen van de omschakeling van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt. Blz. 32  
SV | 21. Investeren in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en ook daarbuiten (schaalvergroting). Blz. 33  
SV | 22. Fungeren als een assertieve, proactieve speler in het regionale bestuurlijke netwerk. Blz. 34  
SV | 23. Kiezen voor duurzaamheid en duurzame successen. Blz. 35  
SV | 24. Klimaatneutraal in 2043. Daar voor investeren we o.a. in circulaire economie (van afval naar grondstof) Blz. 36  
SV | 25. Behouden en verder ontwikkelen van groen en landschap Blz. 37  
Profielschets: Waalwijk Nu Blz. 38  
Profielschets: Waalwijk Nu Blz. 39  
Waalwijk 2025 Blz. 40  
Missie en ambities Blz. 41  
Missie en ambities Blz. 42  
Doelstellingen: het Waalwijkse L.A.B. Blz. 43  
Doelstellingen: het Waalwijkse L.A.B. Blz. 44  
Leefklimaat Blz. 45  
Maatschappelijke opgaven anno 2017 Blz. 46  
Maatschappelijke opgaven anno 2017 Blz. 47  
Doelstellingen 2025 Blz. 48  
Wat zijn onze doelstellingen voor 2025? Blz. 49  
Voorzieningen Blz. 50  
Binnenstad Blz. 51  
Inleiding Blz. 52  
Schoenen en leder Blz. 53  
Uitgaan en evenementen Blz. 54  
Sociale veerkracht Blz. 55  
Gezinnen Blz. 56  
Inleiding Blz. 57  
Jeugd (trek van hogeropgeleide jongeren naar grotere steden) Blz. 58  
Nieuwe inwoners Blz. 59  
Senioren Blz. 60  
Zelfstandig wonen bij stijgende zorgvragen Blz. 61  
Veiligheid Blz. 62  
Veiligheid Blz. 63  
Arbeidsmarkt Blz. 64  
Maatschappelijke opgaven anno 2017 Blz. 65  
Vraag en aanbod in balans Blz. 66  
Doelstellingen 2025 Blz. 67  
Doelstellingen 2025 Blz. 68  
Bereikbaarheid Blz. 69  
Maatschappelijke opgaven anno 2017 Blz. 70  
Maatschappelijke opgaven anno 2017 Blz. 71  
Doelstellingen 2025 Blz. 72  
Doelstellingen 2025 Blz. 73  
Rode draad Blz. 74  
Doelstellingen 2025 Blz. 75  
Doelstellingen 2025 Blz. 76  
Gemeentelijke organisatie Blz. 77  
Gemeentelijke organisatie Blz. 78  
Binnen de gemeente Waalwijk: schaalverdieping en zelfsturing Blz. 79  
Schaalverdieping en zelfsturing Blz. 80  
Buiten de gemeentegrenzen: schaalvergroting Blz. 81  
Schaalvergroting Blz. 82  
Visie bestuurlijke toekomst Blz. 83  
Visie bestuurlijke toekomst Blz. 84  
Groene draad Blz. 85  
Doelstellingen 2025 Blz. 86  
Doelstellingen 2025 Blz. 87  
Nawoord burgemeester Blz. 88  
Nawoord Burgemeester Blz. 89