Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Profielschets: Waalwijk Nu

Profielschets: Waalwijk Nu

Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Een stads dorp of een dorpse stad waar we elkaar nog kennen en waar we ons onderscheiden door een mentaliteit van ‘aanpakken’. Van oudsher bekend door de schoen- en lederindustrie, van de Piet Klerkx Meubelboulevard en RKC Waalwijk. Waalwijk: een stad en twee kernen die sinds 1997 bij elkaar horen, ieder met een eigen karakter en specifieke kwaliteiten. Eén gemeente met ruim 47.000 inwoners, waar het goed wonen, opgroeien, leren, ondernemen en werken is. Een gemeente gelegen in het groen, aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen, op de grens tussen zand (Brabant) en klei (Holland). Waalwijk, centraal gelegen in Midden-Brabant tussen Breda, Tilburg en Den Bosch. Onderdeel van De Langstraat met Heusden en Loon op Zand. Waalwijk is trots op het bloeiende bedrijfsleven en de daaraan verbonden grote werkgelegenheid. ‘Waalwijk werkt’ is niet voor niets al jarenlang onze slogan. Als middelgrote stad kent Waalwijk goede voorzieningen, karakteristieke woonkernen en een diversiteit aan geloven en culturen. Waar het verenigingsleven bloeit, en ‘ons kent ons’ nog leeft. Qua voorzieningen springen De Leest, De Slagen, Den Bolder, Sportcampus Olympia, Zidewinde, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het Olympiabad eruit. Waalwijk werkt ook aan bereikbaarheid. Belangrijk voor onze inwoners en het Waalwijkse bedrijfsleven, zeker voor de logistieke sector. Waalwijk ligt op een kruispunt van belangrijke wegen: de A59 en N261, vlakbij de A27 en A2, en aan de Bergsche Maas. En Waalwijk werkt samen! Met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Waalwijk werkt daarnaast duurzaam door hernieuwbare energie op te wekken in het Ecopark en rekening te houden met een veranderend klimaat.