Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Nawoord burgemeester

Nawoord Burgemeester

Een visie is een vergezicht. Vergezichten zijn meestal aantrekkelijk en inspirerend, maar het zijn geen blauwdrukken voor de toekomst. Daarvoor is het beeld niet scherp genoeg. Ook is onbekend of we onze doelen ook echt zullen bereiken. Daarvoor liggen er te veel onzekerheden op ons pad en kan er onderweg te veel gebeuren. Niet alleen omstandigheden kunnen veranderen, maar ook opvattingen in de samenleving en in de politiek. Daarom is een toekomstvisie voor de gemeente niet te vergelijken met een collegeprogramma. Toch is het belangrijk om een visie te hebben en strategische keuzes te maken. Deze toekomstvisie fungeert als kompas, niet alleen voor het huidige gemeentebestuur maar mogelijk ook voor toekomstige colleges en gemeenteraden.

Natuurlijk zullen zij er wel steeds weer opnieuw invulling aan moeten geven. Ambities realiseren we immers alleen als we ons doel voor ogen houden en tegelijkertijd alert reageren op ontwikkelingen in onze omgeving. Omdat het toekomstbeeld globaal is beschreven, is dit naar onze mening niet zo snel aan herijking toe. Voor een aantal strategische keuzes is dat binnen drie tot vijf jaar waarschijnlijk wel het geval. Daar waar de route te hobbelig blijkt of niet inspirerend genoeg om de visie te realiseren, zullen we moeten bijsturen voor 2025. Het aantreden van nieuwe gemeenteraden en nieuwe colleges zijn daarvoor bij uitstek geschikte momenten.

Deze toekomstvisie is het resultaat van een goede samenwerking tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij hopen de gedeelde ambitie dan ook samen te realiseren. De gemeente zal waar nodig en mogelijk partners faciliteren. Ook wil de gemeente anderen stimuleren om initiatieven te ontplooien. Ik hoop dat deze visie mensen inspireert om een bijdrage te leveren aan de toekomst van Waalwijk. De ambitie ‘staat’. Nu staan we voor een volgende uitdaging: het realiseren daarvan.

Kortom, laten we er samen aan werken dat Waalwijk ook in de toekomst ‘Waalrijk’ blijft!