Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Samenvatting

Missie

Missie

De gemeente Waalwijk is een stedelijk knooppunt dat met zijn krachtige economische functie en karakteristieke kernen en omgeving een vitale schakel is in de regionale netwerken van De Langstraat en Midden-Brabant.

Ambities tot 2025

Ambities tot 2025

Waalwijk is...

  1. een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken, leren en ondernemen; een plek waar onze kinderen in een fijne omgeving veilig kunnen opgroeien;
  2. centrum van schoen- en lederontwikkeling in Nederland;
  3. duurzaam regionaal werkgelegenheidscentrum met een gezonde balans tussen woon- en leefklimaat van de gemeente ten zuiden van de A59, en de economische ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Havens aan de noordkant;
  4. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn eigenaar van de Waalwijkse samenleving, waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid de uitgangspunten zijn. 

Vanuit het profiel van innovatieve pioniersstad is onze insteek om te sturen vanuit urgenties (wat zijn de zwakke delen die onderuit dreigen te gaan) en vanuit potenties (wat is kansrijk). De uitkomsten van de (digitale) uitvraag onder, en gesprekken met belanghebbenden zijn leidend geweest bij het benoemen van deze potenties en urgenties. We benoemen daarvoor Waalwijk tot 2025 tot ‘levend L.A.B.’: een laboratorium om te vernieuwen en daarmee zo snel mogelijk resultaten te boeken op thema’s die er voor onze aantrekkelijkheid toe doen. Juist als middelgrote gemeente met een aanpakkersmentaliteit hebben we de kracht resultaten te bereiken. Er zijn drie pijlers in het Waalwijkse levende L.A.B. waarin de urgenties en potenties terugkomen:

  1. Leefklimaat: Voorzieningen (o.a. binnenstad), Sociale veerkracht (o.a. zorg) en Veiligheid
  2. Arbeidsmarkt: vraag en aanbod in balans
  3. Bereikbaarheid: overal makkelijk kunnen komen

Hoe doen we dat? We kiezen voor een rode en groene draad door het L.A.B. De rode draad is voor ons samenwerken. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken we aan een aantrekkelijk Waalwijk in 2025. En Waalwijk werkt 'groen', dus duurzaam.

Bestuurlijke visie

Bestuurlijke visie

Waalwijk heeft bestuurskracht. Op langere termijn denken we dat sociaaleconomische ontwikkelingen maken dat een net iets grotere middelgrote gemeente meer veerkracht kan geven. We zien mogelijkheden om deze net iets grotere schaal dichtbij huis te organiseren, door de verwevenheid in het gebied van De Langstraat. We realiseren ons echter dat we anderen (de gemeenten Loon op Zand en Heusden) niet kunnen ‘dwingen’ om ook ‘verliefd’ te worden op De Langstraat. Als er alsnog draagvlak zou komen voor een gezamenlijke visieontwikkeling, dan pakken we die handschoen graag op.

De 25 belangrijkste doelstellingen tot 2025

Doelstellingen

De 25 belangrijkste doelstellingen tot 2025

Zo gaan we dat doen