Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Sitemap

Kadernota 2020 Blz. 1  
Kadernota 2020 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Samen Duurzaam Vooruit 2018-2022: collegeprogramma in ontwikkeling Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
De 4 programma's Blz. 8  
Beleidsvelden Blz. 9  
Actualiseren begrotingspositie Blz. 10  
Startpositie financieel Blz. 11  
Algemeen Blz. 12  
Financieel beeld na voorjaarsbericht 2019 Blz. 13  
Beschouwingen voorafgaand aan de begroting Blz. 14  
Beschouwingen voorafgaand aan de begroting Blz. 15  
Onontkoombaarheden Blz. 16  
Onontkoombaarheden Blz. 17  
Wensen Blz. 18  
Wensen Blz. 19  
Toelichting wensen Blz. 20  
Financieel beeld na onontkoombaarheden en wensen Blz. 21  
Financieel beeld na onontkoombaarheden en wensen Blz. 22  
Reserves Blz. 23  
Overzicht belangrijkste reserves Blz. 24  
Overzicht belangrijkste reserves Blz. 25  
Algemene Reserve Blz. 26  
Algemene reserve Blz. 27  
Beleidsreserve Blz. 28  
Beleidsreserve Blz. 29  
Reserve 4 programma's Blz. 30  
Reserve 4 programma's Blz. 31  
Risicoreserve Sociaal Domein (voorheen: transities) Blz. 32  
Risicoreserve Sociaal Domein Blz. 33  
Reserve grondexploitatie Blz. 34  
Reserve grondexploitatie Blz. 35  
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 36  
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 37  
Nieuwe reserves Blz. 38  
Nieuwe reserves Blz. 39  
Risico's, verplichtingen en mogelijke verliezen Blz. 40  
Exploitatierisico's Blz. 41  
Exploitatierisico's Blz. 42  
Grondexploitatierisico's Blz. 43  
Grondexploitatierisico's Blz. 44  
Verplichtingen en voorzieningen Blz. 45  
Verplichtingen en voorzieningen Blz. 46  
Tarieven in de begroting 2020 Blz. 47  
Tarieven in de begroting 2020 Blz. 48  
De grote projecten in financiële zin Blz. 49  
De grote projecten in financiële zin Blz. 50  
Besluitvorming Blz. 51  
Besluitvorming Blz. 52  
Bijlagen Blz. 53  
Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden Blz. 54  
Overzicht voorstellen college Blz. 55  
Voorstellen onontkoombaarheden Blz. 56  
Bijlage 2: Formulieren wensen Blz. 57  
Overzicht voorstellen college Blz. 58  
Voorstellen wensen Blz. 59