Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Tarieven in de begroting 2020

Tarieven in de begroting 2020

Alle tarieven worden op basis van de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2020 aangepast met het inflatiepercentage van 2,0% voor het jaar 2020. Voor de jaren daarna wordt noch aan de batenkant, noch aan de lastenkant rekening gehouden met inflatie.

In deze Kadernota is onder de wensen het voorstel opgenomen tot invoering van een verblijfsbelasting arbeidsmigranten.

Voor het overige worden in deze Kadernota geen tariefverhogingen voorgesteld.

Bij de begroting 2020 kan de raad nog nadrukkelijk de afweging maken over de voorgenomen tariefaanpassingen.