Collegeprogramma 2022-2026

Met trots presenteert de gemeente Waalwijk het coalitieakkoord 2022-2026 "Samen werken aan de toekomst". Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor raadsleden maar ook voor inwoners en andere belangstellenden.

AAN DE SLAG!

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn Lokaal Belang, VVD,
GroenLinksaf en D66 met elkaar in gesprek gegaan over een nieuw te vormen coalitie.
Dit akkoord is het resultaat daarvan. Ook de raad en de samenleving zijn hierbij actief
betrokken. De vele ingekomen stukken voor de formatie, de inbreng van inwoners, andere
raadsfracties en maatschappelijke partners, het gesprek met onze Waalwijkse jongeren
en uiteraard de vier partijprogramma’s van de coalitiepartijen vormen de basis van dit
akkoord: ‘Samen werken aan de toekomst’. Nu is het tijd om aan de slag te gaan!

Hier vindt u het Collegeprogramma 2022-2026 in PDF format.

Waalwijk, 27-06-2022

LokaalBelang: VVD: Groenlinksaf: D66:
Timon Klerx Ronald Bakker Dilek Odabasi Sheila Schuijffel
John van den Hoven Ilona Klerks Frank den Braven Tommie Mertens
Niels van der Pluijm      

Afbeeldingsresultaat voor lokaal belang waalwijk    VVD Logo     GroenLinksaf Waalwijk         Afbeeldingsresultaat voor cda waalwijk