Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Vitale stad

Vitale stad

Waalwijk heeft iedereen nodig. Enerzijds om onze economische potentie volledig te benutten  en anderzijds om een gezond leefklimaat voor onze inwoners te behouden. We moeten durven pionieren en innoveren. Lef, ondernemerschap, flexibiliteit, creativiteit en experimenten zijn nodig om de opgaven waar we voor staan te realiseren. Daar waar nodig of nuttig faciliteren wij dit.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en daadwerkelijk meedoet op het gebied van economie en arbeidsmarkt, maar zeker ook op maatschappelijk vlak. Niet voor niets staat in het VN-verdrag ‘Rechten voor mensen met een handicap’ dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden moeten hebben als mensen zonder beperking.

Een vitale stad vraagt om een open, toegankelijke samenleving. Fysiek: in de vorm van een toegankelijke, betere inrichting van openbare ruimte, voorzieningen en arbeidsplaatsen. Maar ook sociaal, waarbij er ruimte wordt gecreëerd voor mensen voor wie ‘meedoen’ niet vanzelfsprekend is. Dat zijn niet alleen de meest kwetsbare inwoners, maar ook inwoners waarmee het ogenschijnlijk goed gaat. Wijkgericht werken en ontmoetingsvoorzieningen in de buurt kunnen er voor zorgen dat inwoners (blijven) meedoen.

Ondernemers spelen een grote rol in onze vitale stad. Naast de economische groei die zij brengen, zouden ze wat ons betreft ook op maatschappelijk vlak actief moeten bijdragen. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en aan het beschikbaar stellen van tijd, kennis, capaciteit, middelen, vastgoed of sponsoring.