Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

De uitdagingen waar we voor staan  vereisen een duidelijke aansturing, flexibele processen en inzichtelijke informatie. Hiervoor is een intensivering op het terrein van Planning en Control nodig. Ook vragen de veranderingen veel van de medewerkers van de gemeente: flexibel handelen, ondernemend zijn, zich betrokken tonen en uitstekend samenwerken. Sinds 2015 is hier aan gewerkt onder de noemer ‘Vanzelfsprekend Waalwijk’. Een hoger opleidingsbudget zorgt voor  verankering.

In 2016 is gestart met programmatisch werken door het tijdelijk aanstellen van drie programmamanagers (Binnenstad, Economie en Veiligheid). Hiermee hebben we een eerste stap gezet om de maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Wij vinden programmamanagement een krachtig instrument, maar een goede evaluatie hiervan is wel belangrijk. Deze evaluatie is nog niet uitgevoerd. Gezien de grote opgaven waar we voor staan, zie hoofdstuk 6 en 7, zetten we het programmamanagement voor Binnenstad, Economie en Veiligheid voor 2019 en 2020 voorlopig voort. Ook voegen we nieuw programmamanagement voor Duurzaamheid toe. Daarbij stellen we de voorwaarde dat er na twee jaar, vóór de kadernota 2021, een evaluatie plaatsvindt van het programmamanagement waarin zichtbaarheid, toerusting, inbedding in de organisatie, slagkracht en de behaalde resultaten en effecten belangrijke meetindicatoren zijn. Op basis daarvan besluiten we of het programmamanagement wordt gecontinueerd. Naast een programmamanager heeft elk programma een ontwikkelbudget ter beschikking. En voor alle vier programma’s is een uitvoeringsbudget gereserveerd waaruit de uitvoeringsmaatregelen op basis van concrete plannen kunnen worden gedekt.

Doelstellingen