Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Sitemap

Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 1  
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Samen duurzaam vooruit Blz. 4  
Samen duurzaam vooruit Blz. 5  
Ambitie Blz. 6  
Ambitie Blz. 7  
Vitale stad Blz. 8  
Vitale stad Blz. 9  
Open bestuursstijl Blz. 10  
Open bestuursstijl Blz. 11  
Organisatieontwikkeling Blz. 12  
Organisatieontwikkeling Blz. 13  
Doelstellingen Blz. 14  
Organisatieontwikkeling Blz. 15  
Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma Blz. 16  
Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie Blz. 17  
Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000 Blz. 18  
Structureel verhoging budget voor opleidingen; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000. Blz. 19  
Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd. In het totaal is hiervoor € 1.000.000 beschikbaar. Het college beslist over besteding van deze middelen. Blz. 20  
Majeure opgaven Blz. 21  
Centrum Waalwijk en Museum Plus Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
Centrum Waalwijk en Museum Plus Blz. 24  
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Blz. 25  
Doelstellingen Blz. 26  
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat Blz. 27  
Insteekhaven Blz. 28  
Doelstellingen Blz. 29  
Insteekhaven Blz. 30  
Akkerlanen Blz. 31  
Doelstellingen Blz. 32  
Akkerlanen Blz. 33  
Haven 8 Blz. 34  
Doelstellingen Blz. 35  
Haven 8 Blz. 36  
Nieuwe opgaven Blz. 37  
Samenleven Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
Samenleven Blz. 40  
Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2020 en 2021 en 4x € 200.000 voor vervanging van toplaagvelden. Blz. 41  
Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019. Blz. 42  
Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020. Blz. 43  
Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020. Blz. 44  
Renovatie gedateerde sporthallen € 3.000.000 met een kapitaallast van € 145.000. Blz. 45  
Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks. Blz. 46  
Structureel budget voor Huis van Waalwijk; jaarlijks € 50.000. Blz. 47  
Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000. Blz. 48  
Structureel verhogen Evenementenbudget; jaarlijks met € 35.000. Blz. 49  
Sociaal Domein Blz. 50  
Doelstellingen Blz. 51  
Sociaal Domein Blz. 52  
Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000. Blz. 53  
Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met €44.000 zodat er €100.000 beschikbaar is. Blz. 54  
Economie & werk Blz. 55  
Doelstellingen Blz. 56  
Economie & werk Blz. 57  
Structureel budget voor innovatieve pilots; €150.000 jaarlijks. Blz. 58  
Arbeidsmigranten Blz. 59  
Doelstellingen Blz. 60  
Arbeidsmigranten Blz. 61  
Budget voor extra handhaving; €50.000 in 2019 en 2020. Blz. 62  
Duurzaam & klimaat Blz. 63  
Doelstellingen Blz. 64  
Duurzaam & klimaat Blz. 65  
Budget voor implementatie omgevingswet; €100.000 in 2019 en 2022, €200.000 in 2020 en 2021. Blz. 66  
Wonen Blz. 67  
Wonen Blz. 68  
Veiligheid Blz. 69  
Veiligheid Blz. 70  
Mobiliteit Blz. 71  
Doelstellingen Blz. 72  
Mobiliteit Blz. 73  
Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks €150.000 en incidenteel €200.000 Blz. 74  
Data & Smart City Blz. 75  
Doelstellingen Blz. 76  
Data & Smart City Blz. 77  
Incidenteel budget voor data & smart city €300.000 Blz. 78  
Kerkvaartse Haven Waspik Blz. 79  
Kerkvaartse haven Waspik Blz. 80  
Relatie inwoner en gemeente Blz. 81  
Relatie inwoner en gemeente Blz. 82  
Doelstellingen Blz. 83  
Relatie inwoner en gemeente Blz. 84  
Extra budget Griffie; 2019 en 2020 jaarlijks €80.000 Blz. 85  
Extra budget voor zaterdagopenstelling; €50.000 in 2019 Blz. 86  
Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks €25.000 Blz. 87  
Structureel budget voor het inwonerspanel; jaarlijks €34.000 Blz. 88  
Regionale samenwerking Blz. 89  
Regionale samenwerking Blz. 90  
Doelstellingen Blz. 91  
Regionale samenwerking Blz. 92  
Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks €25.000 Blz. 93  
Financieel overzicht Blz. 94  
Inleiding Blz. 95  
Financiële uitgangspositie Blz. 96  
Belastingen en Heffingen Blz. 97  
De drie grote projecten en het sociaal domein Blz. 98  
Duurzaam financieel beleid en beheer Blz. 99  
Financiële vertaling van voorgenomen beleid Blz. 100  
Bijlagen Blz. 101  
Financiële mutaties Coalitieprogramma Blz. 102  
Financiële mutaties Coalitieprogramma 2018-2022 Blz. 103  
Toelichting financiële mutaties Blz. 104  
Toelichting op de bijlage financiële mutaties coalitieprogramma Blz. 105  
Burgemeester Nol Kleijngeld Blz. 106  
Portefeuille Blz. 107  
Portefeuille Burgemeester Blz. 108  
Budget voor extra handhaving; €50.000 in 2019 en 2020. Blz. 109  
Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma Blz. 110  
Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie Blz. 111  
Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks €25.000 Blz. 112  
Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks €25.000 Blz. 113  
Structureel verhoging budget voor opleidingen; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000. Blz. 114  
Wethouder John van den Hoven (LokaalBelang) Blz. 115  
Portefeuille Blz. 116  
1e locoburgemeester Blz. 117  
Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2020 en 2021 en 4x € 200.000 voor vervanging van toplaagvelden. Blz. 118  
Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019. Blz. 119  
Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020. Blz. 120  
Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020. Blz. 121  
Structureel budget voor Huis van Waalwijk; jaarlijks € 50.000. Blz. 122  
Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000 Blz. 123  
Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000. Blz. 124  
Structureel verhogen Evenementenbudget; jaarlijks met € 35.000. Blz. 125  
Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd. In het totaal is hiervoor € 1.000.000 beschikbaar. Het college beslist over besteding van deze middelen. Blz. 126  
Wethouder Ronald Bakker (VVD) Blz. 127  
Portefeuille Blz. 128  
2e locoburgemeester Blz. 129  
Extra budget voor zaterdagopenstelling; €50.000 in 2019 Blz. 130  
Incidenteel budget voor data & smart city €300.000 Blz. 131  
Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma Blz. 132  
Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks €150.000 en incidenteel €200.000 Blz. 133  
Structureel budget voor innovatieve pilots; €150.000 jaarlijks. Blz. 134  
Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd. In het totaal is hiervoor € 1.000.000 beschikbaar. Het college beslist over besteding van deze middelen. Blz. 135  
Wethouder Dilek Odabasi (Groenlinksaf) Blz. 136  
Portefeuille Blz. 137  
3e locoburgemeester Blz. 138  
Budget voor implementatie omgevingswet; €100.000 in 2019 en 2022, €200.000 in 2020 en 2021. Blz. 139  
Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma Blz. 140  
Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks. Blz. 141  
Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000. Blz. 142  
Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met €44.000 zodat er €100.000 beschikbaar is. Blz. 143  
Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd. In het totaal is hiervoor € 1.000.000 beschikbaar. Het college beslist over besteding van deze middelen. Blz. 144  
Wethouder Eric Daandels (CDA) Blz. 145  
Portefeuille Blz. 146  
4e locoburgemeester Blz. 147  
Budget voor implementatie omgevingswet; €100.000 in 2019 en 2022, €200.000 in 2020 en 2021. Blz. 148  
Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma Blz. 149  
Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd. In het totaal is hiervoor € 1.000.000 beschikbaar. Het college beslist over besteding van deze middelen. Blz. 150