Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Sitemap

Najaarsbericht 2018 Blz. 1  
Najaarsbericht 2018 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Inleiding. Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Programma 1 | Kernwaarden Blz. 6  
Financiële afwijkingen Blz. 7  
Programma 2 | Wonen Blz. 8  
Financiële afwijkingen Blz. 9  
Programma 3 | Welzijn Blz. 10  
Financiële afwijkingen Blz. 11  
Programma 4 | Zorg en Volksgezondheid Blz. 12  
Financiële afwijkingen Blz. 13  
Programma 5 | Scholing Blz. 14  
Financiële afwijkingen Blz. 15  
Programma 6 | Sport Blz. 16  
Financiële afwijkingen Blz. 17  
Programma 7 | Werken Blz. 18  
Financiële afwijking Blz. 19  
Programma 8 | Beheer openbare ruimte Blz. 20  
Financiële afwijkingen Blz. 21  
Programma 9 | Verkeer Blz. 22  
Financiële afwijkingen Blz. 23  
Programma 10 | Ruimtelijke Strategie Blz. 24  
Financiële afwijkingen Blz. 25  
Programma 11 | Financiën Blz. 26  
Financiële afwijkingen Blz. 27  
Recapitulatie financiële afwijkingen Blz. 28  
Recapitulatie financiële afwijkingen Blz. 29  
Begrotingswijziging Blz. 30  
Begrotingswijziging Blz. 31  
Het verloop van de belangrijkste inkomsten Blz. 32  
Verloop van de belangrijkste inkomsten Blz. 33  
Budgetoverheveling 2018 naar 2019 Blz. 34  
Budgetoverheveling 2018 naar 2019 Blz. 35  
Uitvoering budgetoverheveling 2017 naar 2018 Blz. 36  
Uitvoering budgetoverheveling 2017 naar 2018 Blz. 37  
De belangrijkste reserves Blz. 38  
Rapportage over het verloop van de Algemene Reserves Blz. 39  
Projectenrapportage 2018 Blz. 40  
SLEM Blz. 41  
SLEM Blz. 42  
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat Blz. 43  
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat Blz. 44  
Insteekhaven Waalwijk Blz. 45  
Insteekhaven Waalwijk Blz. 46  
Programma's Blz. 47  
Inleiding Blz. 48  
Inleiding Blz. 49  
Binnenstad Blz. 50  
Binnenstad Blz. 51  
Duurzaamheid Blz. 52  
Duurzaamheid Blz. 53  
Economie Blz. 54  
Economie Blz. 55  
Veiligheid Blz. 56  
Veiligheid Blz. 57