Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 7 | Werken

Financiële afwijking

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 812

Erfpachtgronden

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal   Prognose ultimo 2018   Verschil 129.000 N I
Grootboekrek. (en) 6812010        
Budgethouder Teammanager REW Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

In 2018 is er een perceel verkocht voor een lager bedrag dan de boekwaarde. Hierdoor is er sprake van een incidenteel nadeel van  €129.000. Het betreft een perceel waarvoor geen canon werd ontvangen, doordat de erfpacht in het verleden is beëindigd. Met ingang van 2019 heeft deze verkoop lagere kapitaallasten op het product erfpachtgronden tot gevolg. 

Maatregel:

In het najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van  €129.000.