Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 5 | Scholing

Financiële afwijkingen

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 401

Leerlingenvervoer

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 618.670 Prognose ultimo 2018 800.000 Verschil 181.330 N S
Grootboekrek. (en) 6401010        
Budgethouder Teammanager TWIJZ Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting:

Het leerlingenvervoer kampt met de toegenomen kosten naar aanleiding van het nieuwe vervoersmodel. Regionaal is de verwachting dat de kosten op dit gebied 46% hoger uitkomen. De toename van de kosten liggen hier op meerdere vlakken waarvan een groot deel niet beïnvloedbaar blijken te zijn. Uit analyse zijn de volgende oorzaken voor de kostenstijging aan te geven: het maximaal aantal basepoints per vervoerder, minimum inzet 3 uur rolstoelbussen,hoger volume (meer leerlingen),duurzame voertuigen, niet te combineren vervoer, toekennen routes aan minder gunstige basepoints. Vooruitlopend hierop is de prognose voor het einde van 2018 naar boven bijgesteld met €181.330,-

Maatregel:

Begroting 2018 bijstellen met een structureel nadeel van €181.330.

 

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 610

Kinderopvang

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal €640.197 Prognose ultimo 2018 €567.709 Verschil  72.448 V I
Grootboekrek. (en) 6610010        
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting:

Subsidie 2018 aan nieuwe aanbieder peuteropvang n.a.v. in werking treden wet Harmonisatie is minder dan verwacht. De Kindereijk heeft alleen voor de maanden september tot en met december 2018 een subsidie aangevraagd (2018  €37.155 / 2019  €136.305). Zij hebben nl. vertraging opgelopen bij verbouwing voor de nieuwe groepen peuteropvang en kunnen niet eerder starten met de opvang van de kortdurende peuteropvang. De Asschergelden voor stimulering "Alle peuters naar voorschool" wordt ieder jaar met  €20.000 verhoogd (bedrag 2018 inmiddels  €60.000). De inzet van deze extra middelen / nieuwe activiteiten zijn door de harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vertraagd. Dit wordt in het nieuwe beleid VVE/uitvoeringsprogramma VVE (2019-2020) verwerkt. 

Maatregel:

Voorgesteld wordt het totale overschot op het budget over te hevelen naar 2019 en in te zetten voor actualisatie van beleid 0-6 jaar. Hiermee kunnen we uitvoering geven aan de nieuwe eisen kinderopvang vanuit het Rijk.