Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 3 | Welzijn

Financiële afwijkingen

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 609

Den Bolder, Schoolstraat 19, WSP

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal   Prognose ultimo 2018 € 123.885 inclusief BTW Verschil € 29.910 inclusief BTW N S
Grootboekrek. (en) 6609015        
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

De neerwaartse huuraanpassingen voor de huurders bij Den Bolder (bibliotheek en Mikz), voortvloeiend uit het collegebesluit (B17-001003) leiden tot een exploitatietekort bij Den Bolder. Abusievelijk is door de gemeente verzuimd om Den Bolder hiervoor te compenseren. Voor deze verminderde huurinkomsten dient van Den Bolder alsnog voor een bedrag van €29.910 structureel gecompenseerd  te worden.

Maatregel:

De begroting m.i.v. 2018 (e.v.) voor een bedrag van €29.910 aanpassen d.m.v. verhoging van de  jaarlijkse subsidie aan Den Bolder.