Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 1 | Kernwaarden

Financiële afwijkingen

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL
Productnummer en naam 005

Leges Publiekszaken 

gemeenteleges reisdocumenten en rijbewijzen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal   Prognose ultimo 2018   Verschil      
Grootboekrek. (en) 6005025        
Budgethouder Teammanager Publiekszaken Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Toelichting:

Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 wordt ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor Publiekszaken sterk af. Afhankelijk van onder andere de demografische omstandigheden kan deze daling per gemeente verschillen. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle “18+ documenten” in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen “-18 documenten” worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt.

Maatregel:

Begroting 2019-2023 bijstellen volgens onderstaande prognose:

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gemeenteleges reisdocumenten 80.399 63.701 78.343 69.003 44.900 215.738
Begroting 184.035 184.035 184.035 184.035 184.035 184.035
Saldo -103.636 -120.334 -105.692 -115.032 -139.135 31.703

 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 801

Opbrengst Omgevingsvergunningen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 1.240.680 Prognose ultimo 2018 1.453.680 Verschil 213.000 V I
Grootboekrek. (en) 6801010        
Budgethouder Teammanager VVB Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting:

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat vergunningaanvragen vanaf een bouwsom van € 400.000,- opbrengsten “genereren” .  Alle relatief kleine aanvragen (meestal particuliere initiatieven met bouwkosten ruimschoots onder de € 400.000,-) leveren een negatief saldo op.

Het eerste halfjaar van 2018 kende een stabiel verloop van inkomsten,  maar relatief weinig grote projecten.

Op het moment van dit bericht  (17 sept. 2018) zijn 3 van de 5 aangekondigde formele omgevings-vergunningsaanvragen voor grote logistieke bouwprojecten op Industrieterrein Haven (afbouw Haven en Haven 8) ingediend. 

SBA (StadsBeheerAdministratie) en huidige werkvoorraad laten op 17-9-2018 een geschatte bouwleges-opbrengst zien van ca. € 1,45 miljoen. Dat is 117% van geprognosticeerde opbrengst 2018.

Maatregel:

De vooruitzichten voor 2018 en 2019 zijn gunstig. Het tempo van gronduitgifte van bedrijventerreinen in kwartaal 4 van 2018 en in het voorjaar 2019 en het moment van het formeel indienen van de omgevingsvergunningsaanvragen door externe partijen bepaalt in hoge mate de potentiële opbrengst omgevingsvergunningen per kalenderjaar.

De begroting van 2018 incidenteel bij te stellen met een positief bedrag van € 213.000.