Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Het verloop van de belangrijkste inkomsten

Verloop van de belangrijkste inkomsten

Begrotingsjaar 2018

Algemene Uitkering Gemeentefonds
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde uitkering 65.835.125
Op basis van de recente (september 2018) circulaire berekende uitkering 66.491.301
Verschil 656.176

 

Opbrengst secretarieleges etc.
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst zie hieronder
Verantwoorde opbrengst per heden zie hieronder
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst zie hieronder
Verschil zie hieronder

Toelichting door team op het verschil:

Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 wordt ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor Publiekszaken sterk af. Afhankelijk van onder andere de demografische omstandigheden kan deze daling per gemeente verschillen. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle “18+ documenten” in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen “-18 documenten” worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt."

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gemeenteleges reisdocumenten 80.399 63.701 78.343 69.003 44.900 215.738
Begroting 184.035 184.035 184.035 184.035 184.035 184.035
Saldo -103.636 -120.334 -105.692 -115.032 -139.135 31.703

 

 

Opbrengst onroerende zaakbelastingen
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst 11.356.638
Verantwoorde opbrengst per heden 11.314.434
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst 42.204

Toelichting door team op het verschil: 

Verwacht wordt dat de geraamde opbrengst zal worden gerealiseerd.

 

Opbrengst afvalstoffenheffing + reinigingsrechten
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst 3.644.021
Verantwoorde opbrengst per heden 2.952.562
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst 691.459

Toelichting door team op het verschil:

Verwacht wordt dat de geraamde opbrengst zal worden gerealiseerd.

 

Opbrengst rioolrechten
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst 3.280.324
Verantwoorde opbrengst per heden 3.437.362
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst 0
Verschil 157.038

Toelichting door team op het verschil:

Rioolheffing is berekent op basis van het GRP. Door wijzigingen in de rioolopbrengsten door autonome stijging van het waterverbruik/meerdere aansluitingen dan geraamd dient deze opbrengst structureel bijgesteld te worden.

Toelichting door team op het verschil:

Opbrengst gemeentelijke zwembaden
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst 1.013.168
Verantwoorde opbrengst per heden 707.752
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst 317.416
Verschil 12.000

Toelichting door team op het verschil:

Zie toelichting bij programma 6 Sport.

Opbrengst gemeentelijke sporthallen
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst 859.136
Verantwoorde opbrengst per heden 572.376
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst 286.760
Verschil 0

Toelichting door team op het verschil:

Verwacht wordt dat de geraamde opbrengst zal worden gerealiseerd.

Opbrengst gemeentelijke sportparken
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst 266.359
Verantwoorde opbrengst per heden 191.193
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst 56.166
Verschil 19.000

Toelichting door team op het verschil:

Zie toelichting bij programma 6 Sport.

Toelichting door team op het verschil:

Opbrengst leges omgevingsvergunningen
In de begroting (eventueel na wijziging) geraamde opbrengst 1.240.680
Verantwoorde opbrengst per heden 645.485
Naar verwachting nog te realiseren opbrengst 808.195
Verschil 213.000

Toelichting door team op het verschil:

Zie toelichting bij programma 1 Kernwaarden.