Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

De belangrijkste reserves

Rapportage over het verloop van de Algemene Reserves

De belangrijkste reserves zullen zich naar verwachting als volgt ontwikkelen:

 

  01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020
Algemene Reserve 7.300.000 6.200.000 8.300.000
Beleidsreserve 2019-2022 0 6.500.000 3.300.000
Reserve Grondexploitatie 13.200.000 4.800.000 4.400.000
Reserve Mobiliteitsfonds 6.800.000 6.800.000 6.800.000
Reserve onderwijshuisvesting 5.400.000 4.600.000 3.900.000
Reserve Parkmanagement 4.700.000 4.700.000 4.700.000
Reserve Haven Waalwijk 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Risicoreserve transities 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Reserve revitalisering Haven I t/m VI 2.100.000 2.100.000 2.100.000