Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Samen duurzaam vooruit

Samen duurzaam vooruit

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te leven, te ondernemen en te verblijven. Dat willen wij graag zo houden en bij voorkeur versterken. We willen duurzaam vooruit, in Samenleving, in Economie en in Klimaat. De samenleving in balans: daar staan wij de komende periode voor. Na een aantal economisch magere jaren bloeit Waalwijk weer. Dit maakt het mogelijk om juist nu te investeren in de kwaliteit van samenleven zodat iedereen ervan profiteert, in het klimaat zodat we klimaatneutraal worden en in de economie zodat we klaar zijn voor de toekomst. Wij vinden het essentieel dat het goed gaat met de inwoners van de gemeente Waalwijk. Dat mensen zichzelf kunnen redden en bereid zijn een helpende hand aan elkaar en de omgeving te bieden. Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn namelijk niet voor iedereen weggelegd. Inwoners die moeite hebben om mee te (blijven) doen, krijgen vanuit de gemeente hulp: laagdrempelig, vroegtijdig en dichtbij. Gelukkig kunnen we in Waalwijk rekenen op de inzet van vele actieve inwoners, vrijwilligers, organisaties en ondernemers. Ruimte voor het maatschappelijk initiatief en de netwerksamenleving blijft van groot belang voor een vitale stad. De gemeente kan niet alles aanpakken en oplossen. Juist in het samenspel tussen inwoners, organisaties, ondernemers en overheid komen innovatie en maatschappelijke meerwaarde tot stand. De afgelopen periode zijn er al veel maatschappelijke opgaven opgepakt. Maar er liggen ook nieuwe taken. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze economie blijft bloeien? Dat kwetsbare inwoners actief mee kunnen doen in de samenleving? Dat het voorzieningenniveau wordt versterkt? En dat de doelstellingen zoals groen- en biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie worden gerealiseerd?