Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Relatie inwoner en gemeente

Relatie inwoner en gemeente

Het gezamenlijk eigenaarschap van de Waalwijkse samenleving met onze inwoners, ondernemers en organisaties vraagt om een gemeente die ruimte geeft aan de initiatieven van anderen en tijdig meebeweegt. Een gemeente die los kan laten, durft te handelen vanuit vertrouwen en stuurt op hoofdlijnen. Dit geldt zowel ambtelijk als bestuurlijk.

In Waalwijk krijgt burger- en overheidsparticipatie op verschillende manieren vorm en vinden er diverse experimenten plaats. Vanuit de raad is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld met een Waalwijks Podium en laagdrempelige discussieavonden waarop inwoners, ondernemers, organisaties hun stem en ideeën kunnen laten horen. En vanuit de ambtelijke organisatie worden er verschillende instrumenten ingezet om burger- en overheidsparticipatie te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het Inwonerspanel, Het Beste Idee van Waalwijk, de Buurttop en Jongerentop en de Waalwijkse LABS. Voor de toekomst ligt er de uitdaging om de inzet vanuit de raad en het college op het terrein van burger- en overheidsparticipatie goed op elkaar aan te laten sluiten. Op deze manier ontstaat er meer synergie en een duidelijk beeld van de inzet van de gemeente voor inwoners, ondernemers en organisaties. Verder onderzoeken we op welke manier we een Burgerbegroting vorm kunnen geven waarbij inwoners een deel van het gemeentelijk budget bestemmen.

De nieuwe werkwijze van de raad en de verdere ontwikkeling daarvan vraagt een extra investering om de griffie te ondersteunen. Met name op het terrein van communicatie in relatie tot participatie. Ook hier geldt dat er na twee jaar een evaluatie plaatsvindt.

De coalitie heeft een goede dienstverlening van de gemeentelijke organisatie hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de dienstverlening van Publiekszaken waar mensen terecht kunnen voor o.a. reisdocumenten. Naast de bestaande (avond)openstelling gaan we ook werken met een wekelijkse zaterdagopenstelling. We starten met een pilot voor één jaar met na 1 jaar een evaluatie.

Doelstellingen