Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Onze ambities voor Waalwijk zijn alleen te realiseren in samenwerking met andere overheden. We komen op voor de belangen van onze inwoners, organisaties en ondernemers en zoeken de samenwerking als dit op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid tot betere prestaties leidt. Dit doen we bijvoorbeeld via landelijke netwerken als de VNG en het Platform voor Middelgrote Gemeenten, in de provincie in Midsize Brabant en regionaal via Hart van Brabant en de Langstraatsamenwerking. 

We willen graag met Heusden en Loon op Zand samenwerken, waarbij het behoud van de eigen identiteit voor alle drie mogelijk moet blijven. Uitgangspunt voor ons is dat de samenwerking in de Langstraat vrijwillig, maar niet vrijblijvend is, en dat we door samen te werken een hoger ambitieniveau kunnen realiseren dan alleen. In Langstraatverband zien we kansen om samen een kwaliteitsslag te maken op thema’s als duurzaamheid, ondermijning en arbeidsmigranten.

Doelstellingen