Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Open bestuursstijl

Open bestuursstijl

De coalitie staat voor een open en transparante bestuursstijl. Een bestuursstijl waarbij we proactief de samenwerking opzoeken. Met inwoners, organisaties, ondernemers, en met andere overheden. Ook willen we tot een nieuwe samenwerking en verhouding met de raad komen. We willen elkaar en de Waalwijkse samenleving versterken en de ruimte geven, elkaar scherp houden en daadwerkelijk luisteren naar wat alle betrokken partijen zeggen.

Met dit coalitieprogramma geven we alle partijen de mogelijkheid om ideeën in te brengen. Verschillen tussen partijen horen volgens ons bij een levendige democratie. Hiermee zetten we een eerste stap naar een samenwerking waarbij we telkens vanuit onze ambities, vanuit een inhoudelijk debat, op het juiste niveau, een transparante afweging maken in keuzes, alternatieven en financiële haalbaarheid. De volgende stap is dat we samen uitwerken wat deze open bestuursstijl van ons vraagt. Coalitie en oppositie hebben aangegeven de uitwerking van dit programma periodiek te willen evalueren.