Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ambitie

Ambitie

Ons doel is om duurzame stappen te zetten die bij Waalwijk passen: een stad waar kansen worden benut en waar iedereen kan mee doen.

We willen daarom blijven werken aan een goede balans tussen zorg en welzijn voor onze inwoners, aan onze economische positie en werkgelegenheid en aan een duurzame & gezonde omgeving. In alles wat we de komende periode gaan doen, nemen wij de balans tussen samenleving, economie en klimaat als uitgangspunt. Wij zijn ervan overtuigd dat welzijn, economie en klimaat elkaar kunnen versterken. Verduurzaming jaagt de economie en innovatie aan. De economische dynamiek aan de noordkant van de A59 kan de leefbaarheid aan de zuidkant vergroten. En dankzij de kracht van werkende en ondernemende inwoners ontstaan er nieuwe economische ontwikkelingen.

Verder is de Strategische Visie ‘Waalwijk 2025- Samen werken aan de toekomst’ een belangrijke inspiratiebron en leidraad in ons werken. Voor veel opgaven is de financiële dekking al geregeld. In dit coalitieprogramma vermelden we daarom alleen de concrete intensiveringen.